Oficina d’Assessorament Històric

L’Oficina d’Assessorament Històric i Patrimoni s’ocupa de la tramitació dels informes i dictàmens preceptius de la Secció Històrico-Arqueològica sobre els símbols dels ens locals i els béns culturals d’interès nacional, així com de respondre a les consultes de caràcter històric i artístic.

L’Oficina ha endegat la publicació de la revista Catalan Historical Review, que difon internacionalment en anglès i català balanços sobre els grans temes referents a tots els aspectes històrics dels Països Catalans.

Pel que fa al patrimoni, ha dut a terme una base de dades sobre els monuments commemoratius de Catalunya.

Podeu contactar-hi a través del correu electrònic oahistoric@iec.cat