Congrés Internacional sobre Martí l’Humà

Per tal de commemorar els 600 anys de la mort del rei Martí l’Humà, la Secció Històrico-Arqueològica (SHA) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) organitza entre els dies 31 de maig i 4 de juny de 2010, a la seu de l’IEC, el congrés internacional «Martí l’Humà, el darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410). L’Interregne i el Compromís de Casp».
Tríptic

Inscripció oberta fins el 21 de maig de 2010

Formulari


Programa del congrés

Dilluns 31 de maig de 2010

9.30 h — Lliurament de carpetes
10.00 h — Inauguració i salutació a càrrec del senyor Salvador Giner, president de l’IEC
10.15 h — Conferència inaugural: Martí I, el darrer rei de la dinastia de Barcelona, M. Teresa Ferrer i Mallol, Institut d’Estudis Catalans i CSIC. Institució Milà i Fontanals.

El govern dels regnes
10.45 h — El govern dels regnes: ordinació jurídica i econòmica a Catalunya, Tomàs de Montagut, Institut d’Estudis Catalans i Universitat Pompeu Fabra
11.30 h — Pausa (cafè)
12.00 h — El govern del territori i els bàndols, Flocel Sabaté, Universitat de Lleida
12.45 h — Les corts i la Generalitat a Catalunya, M. Teresa Ferrer i Mallol, Institut d’Estudis Catalans i CSIC. Institució Milà i Fontanals
13.30 h — Pausa (dinar)
16.30 h — Las cortes y la Generalidad de Aragón, Esteban Sarasa, Universitat de Saragossa
17.15 h — Las cortes y la Generalidad valenciana durante el reinado de Don Martín, Rosa Muñoz, Universitat de València
18.00 h — Pausa (cafè)
18.30 h — La governació de Martí l’Humà en el territori del bisbat de Tortosa, Josep Alanyà, Arxiu Diocesà de Tortosa [comunicació] 18.50 h — La intervención de la baja nobleza en las Cortes de Aragón durante el reinado de Martín I, Juan Abella Samitier i Mario Lafuente Gómez, grupo CEMA, Universitat de Saragossa [comunicació]

Dimarts 1 de juny de 2010

El patrimoni reial, la fiscalitat. L’endeutament.
9.30 h — L’administració del patrimoni reial i la recuperació del patrimoni alienat, Enric Guinot, Institut d’Estudis Catalans i Universitat de València
10.15 h — Guerra, subsidis i endeutament de la Diputació del General, Manuel Sánchez, CSIC. Institució Milà i Fontanals
11.00 h — Pausa (cafè)
11.30 h — La hisenda municipal del regne de Mallorca en el canvi de segle (1390-1410), Ricard Urgell Hernández, Arxiu del Regne de Mallorca [comunicació]

La consolidació del poder a la Mediterrània central
11.50 h — Un royaume pour Martin, duc de Montblanc et son fils. La reinstauration de la reine Marie en Sicile, Henri Bresc, Université de Paris X (París-Nanterre)
12.35 h — La lotta contro gli Arborea in Sardegna. La spedizione di Martino il Giovane (1408-1409) e la fine del Giudicato, Luisa d’Arienzo, Universitat de Càller
13.20 h — Pausa (dinar)

La política internacional
16.00 h — El cisma d’Occident en la política del rei Martí, Prim Bertran, Universitat de Barcelona
16.45 h — La política internacional de Martí l’Humà, Carles Vela, CSIC. Institució Milà i Fontanals

La societat i l’economia en temps del rei Martí
17.30 h — L’Església i la vida religiosa, la predicació, Josep Hernando, Universitat de Barcelona
18.15 h — Pausa (cafè)
18.45 h — Producció rural i urbana, Gaspar Feliu, Institut d’Estudis Catalans i Universitat de Barcelona
19.30 h — Debat

Dimecres 2 de juny de 2010

9.30 h — “Entre eulx plusiers Sarrazins”. Jueus i musulmans al regne de Martí l, Brian Catlos, Universitat de Califòrnia a Santa Cruz
10.15 h — El proveïment alimentari de les ciutats a la Corona d’Aragó, Antoni Riera, Institut d’Estudis Catalans i Universitat de Barcelona
11.00 h — Pausa (cafè)
11.30 h — El comerç intern. Fires i mercats. La redistribució a través dels camins terrestres, fluvials i el tràfic de cabotatge, Maria Dolors López, Universitat de Barcelona
12.15 h — Il commercio internazionale. Una visione di insieme, Maria Elisa Soldani, CSIC. Institució Milà i Fotanals
13.00 h — Senyoriu, sal i safrà. Economia regional i oligarquies urbanes a la vila i comtat de Cardona a l’alba del 1400, Andreu Galera i Pedrosa, Arxiu Municipal de Cardona [comunicació] 13.20 h — Pausa (dinar)
16.00 h — Consolats de Mar i consolats d’Ultramar. La defensa de l’espai marítim, Daniel Duran i Duelt, CSIC. Institució Milà i Fontanals

La cultura i l’art en temps del rei Martí
16.45 h — El panorama literari en temps del rei Martí: Bernat Metge i Eiximenis, Albert G. Hauf, Institut d’Estudis Catalans i Universitat de València
17.30 h — Pausa (cafè)
18.00 h — La creació de l’Estudi General de Medicina de Barcelona per Martí l’Humà i el seu interès pel món dels Estudis Generals, Salvador Claramunt, Universitat de Barcelona
18.45 h — Monarquia, regne i ciutat. El llenguatge de les cerimònies a la Corona d’Aragó en temps de Martí l’Humà, Miquel Raufast, CSIC. Institució Milà i Fontanals
19.30 h — Debat

Dijous 3 de juny de 2010

9.30 h — Un mirall impossible? Voluntat política catalana i creació artística mediterrània sota Martí l’Humà (1396-1410), Xavier Barral i Altet, Institut d’Estudis Catalans i Universitat de Rennes
10.15 h — Martí l’Humà: semblances figuratives del darrer rei del casal de Barcelona i de la casa d’Aragó, Marta Serrano, Universitat Rovira i Virgili [comunicació]

La família del rei Martí
10.35 h — Dues reines per a un rei: les mullers de Martí l’Humà, Núria Silleras, Universitat de Colorado a Boulder
11.20 h — Pausa (cafè)
11.50 h — Martino il Giovane e la soggezione del Regno di Sicilia a quello d’Aragona, Salvatore Fodale, Universitat de Palerm
12.35 h — Pausa (dinar)
16.00 h — Le regine di Sicilia: Maria di Sicilia e Bianca di Navarra, Laura Sciascia, Universitat de Palerm
16.45 h — Els reials: la descendència il·legítima de Martí el Jove; la descendència de Joan I; la descendència de Pere el Cerimoniós; la descendència d’Alfons el Benigne; la descendència de Jaume II, Josefina Mutgé, CSIC. Institució Milà i Fontanals

L’interregne i el Compromís de Casp
17.30 h — La mort del rei Martí i l’interregne a Catalunya, Jaume Sobrequés, Universitat Autònoma de Barcelona
18.15 h — Pausa (cafè)
18.30 h — L’interregne a Mallorca, Maria Barceló, Universitat de les Illes Balears
19.15 h — Debat

Divendres 4 de juny de 2010

9.30 h — L’interregne a València, Rafael Narbona Vizcaíno, Universitat de València
10.15 h — Interregne i bandositats a Aragó, Josep-David Garrido i Valls, EIP. Universitat Miguel Hernández d’Elx
11.00 h — Pausa (cafè)
11.30 h — El compromís de Casp. El seu significat. Visió de la historiografia, Antoni Furió, Universitat de València
12.15 h — La candidatura al trono del infante Fernando de Antequera y la intervención castellana en la Corona de Aragón durante el Interregno, Víctor Muñoz Gómez, Universitat de Valladolid [comunicació] 12.35 h — Debat
13.00 h — Clausura del congrés

17.00 h — Visita a la catedral de Barcelona. Objectes relacionats amb el rei Martí.

 

Totes les sessions es duran a terme a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47 – Barcelona)

 


Lliurament de comunicacions
El termini per a lliurar els textos complets de les comunicacions acceptades s’acabarà el dia 15 d’abril de 2010. Les llengües admeses a les comunicacions seran el català, el castellà, l’italià, l’anglès i el francès.

Inscripció
Les inscripcions es poden realitzar fins el dia 21 de maig de 2010. La quota d’inscripció és de 20 € per al públic general, 10 € per a estudiants i gratuït per a pensionistes i aturats, personal i membres de l’IEC i personal i becaris de la Institució Milà i Fontanals. Podeu inscriure-us emplenant aquest formulari.

Crèdits de lliure elecció
La Universitat de Barcelona reconeixerà dos crèdits de lliure elecció als estudiants que assisteixin a un mínim del 80% de les sessions.

Comitè Organitzador
Coordinadora científica: Maria Teresa Ferrer i Mallol
Vocals: Antoni Riera i Melis, Enric Guinot i Rodríguez, Xavier Barral i Altet, Gaspar Feliu i Montfort, Roser Salicrú i Lluch, Josefina Mutgé Vives, Carles Vela Aulesa