Els Estudis Universitaris Catalans (1903-1985). Per una Universitat Catalana

Presentació del llibre

Fotografia de la presentació del llibre. D’esquerra a dreta: Teresa Cabré, Albert Balcells, Maria Teresa Ferrer, Jordi Carbonell i Josep Massot.

Durant la major part de la seva història, els Estudis Universitaris Catalans serviren per a donar als estudiants de la Universitat de Barcelona, fora del seu recinte, aquells ensenyaments relacionats amb la cultura catalana que restaven exclosos d’aquell centre oficial. Els Estudis Universitaris Catalans mantingueren una estreta relació amb l’Institut d’Estudis Catalans, encara que tingueren una funció docent, que no era l’específica de l’IEC. Com veurà el lector, compartiren gran part del mateix personal. Pels Estudis Universitaris Catalans passaren personalitats que en serien no sols futurs professors, sinó també futurs membres numeraris de l’Institut d’Estudis Catalans. Els Estudis Universitaris Catalans ja no existeixen. L’Institut d’Estudis Catalans sí. Els primers nasqueren tres anys abans que el segons i, amb una interrupció de sis anys, es referen el 1942, al mateix temps que l’IEC, sota el règim franquista i duraren fins als anys vuitanta del segle XX. Es tracta d’una història llarga sobre la formació i la renovació de generacions successives de l’elit intel·lectual catalana. A més, entre el 1961 i el 1985, els Estudis Universitaris Catalans, al mateix temps que continuaven les seves classes durant el curs acadèmic, organitzaren els cursos d’estiu de cultura catalana per a estrangers, per on passaren bona part dels actuals professors catalanòfils de diverses universitats europees i americanes.Aquest llibre és, en certa manera, complementari de la Història de l’Institut d’Estudis Catalansque van publicar Albert Balcells, Enric Pujol i Santiago Izquierdo en dos volums entre el 2002 i el 2007.Entrevista a Albert Balcells sobre la publicació del llibre. Diari Ara.