Incorporació de nous membres

El Ple de l’Institut d’Estudis Catalans va acordar el passat 18 de gener, incorporar set nous membres numeraris, tres dels quals adscrits a la Secció Històrico-Arqueològica.

A la Secció Històrico-Arqueològica, hi ingressen Ferran Arasa, professor d’arqueologia a la Universitat de València; Ignasi J. Baiges, catedràtic de Ciències i Tècniques Historiogràfiques a la Universitat de Barcelona, i Enric Pujol, professor d’història moderna i contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona.