Presentació

La Secció Històrico-Arqueològica fou creada el 1911, quatre anys després de la fundació de l’Institut, en consolidar-se l’especificitat de la recerca històrica dins l’àmbit de la catalanística. La Secció emet informes i dictàmens sobre escuts municipals, banderes i béns culturals d’interès nacional a Catalunya. La recerca de la Secció també comprèn la història de la literatura, la història de les arts i la història del dret, enteses en el sentit més ampli i centrades en l’estudi dels territoris de llengua catalana.

Per a contactar amb la Secció: sha@iec.cat