Oficina d’Assessorament Històric i de Patrimoni

L’Oficina d’Assessorament Històric i de Patrimoni s’ocupa de la tramitació dels informes i dictàmens preceptius de la Secció Històrico-Arqueològica sobre els símbols dels ens locals i els béns culturals d’interès nacional, així com de respondre a les consultes de caràcter històric i artístic i de qualsevol qüestió relacionada amb la història i el patrimoni del país.

L’Oficina ha endegat la publicació de la revista Catalan Historical Review, que difon internacionalment en anglès i català balanços sobre els grans temes referents a tots els aspectes històrics dels Països Catalans.

Pel que fa al patrimoni, ha dut a terme una base de dades sobre els monuments commemoratius de Catalunya.

Podeu contactar-hi a través del correu electrònic oahistoric@iec.cat

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb la finalitat de gestionar i donar resposta a la vostra consulta o sol·licitud. Les vostres dades no seran cedides a tercers, i un cop donada resposta a la consulta o sol·licitud procedirem a destruir-les. Per a més informació podeu adreçar-vos a la nostra Política de Privacitat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat.