Publicacions

Les publicacions de la Secció Històrico-Arqueològica són el resultat de la nostra recerca i de les nostres activitats amb l’objectiu de difondre els assoliments científics i culturals aconseguits pels nostres acadèmics.

Podeu trobar totes les nostres publicacions al Portal de Publicacions.