Recerca

La Secció promou diversos projectes de recerca, que abasten diverses àrees, dirigits per alguns dels membres de la Secció.

Podeu consultar-los a l’apartat de Recerca de l’IEC.