Sessió de recepció de Joan Mas com a membre de l’IEC

El dijous 17 de desembre de 2009 a les 19 hores té lloc l’acte de recepció del membre numerari de la Secció Històrico-Arqueològica, l’Il·lm. Sr. Joan Mas i Vives, qui pronunciarà el discurs El nacionalisme artístic de Joan Alcover. [+]