Societats filials

Societats filials adscrites a la Secció

 


Accés al web dels AAR

Amics de l’Art Romànic

Amics de l’Art Romànic (AAR) és una filial de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció Històrico-Arqueològica. Fou fundada l’any 1977 i té com a finalitat principal la recerca històrica i arqueològica i la divulgació de l’art romànic, així com dels seus antecedents i consegüents pròxims (l’art preromànic i l’art gòtic), i, en general, de la cultura romànica i medieval a les terres catalanes i als altres territoris que hi estigueren en contacte o relació. [+]


Accés al web de la SCEHB

Societat Catalana d’Estudis Hebraics

La Societat Catalana d’Estudis Hebraics està adscrita a la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans, en el qual té la seva seu.

La Societat Catalana d’Estudis Hebraics té com a finalitat general el conreu dels estudis històrics i filològics relacionats amb la història del poble jueu i de la cultura hebrea (incloent-hi la producció literària en llengua aramea) des dels temps bíblics fins a l’època actual, arreu on aquests s’hagin desenvolupat o es desenvolupin.

D’una manera específica, es proposa la recuperació, la promoció, l’estudi i la difusió del patrimoni arqueològic i documental dels jueus catalans de l’edat mitjana, i de llur història politicosocial, religiosa i cultural. [+]


Accés al web de la SCEH

Societat Catalana d’Estudis Històrics

La Societat Catalana d’Estudis Històrics (SCEH) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció Històrico-Arqueològica.

La SCEH fou fundada l’any 1946; algunes mencions podrien fer pensar que, en embrió, procedia d’abans de la Guerra Civil, però és més indicat de no parlar-ne com a tal fins aquesta data. La Junta Gestora la formaren Ramon Aramon, Pere Bonhigas i Miquel Coll i Alentorn.

La seva creació responia, possiblement, a tres gran finalitats: oferir un lloc de contacte, treball i enriquiment intel·lectual a la generació jove, que havia vist truncada la seva formació per la guerra i la derrota; oferir un cert caliu i una certa projecció a un IEC amb escassos membres, encara menys mitjans i cap suport legal, i, finalment, constituir una possible alternativa en cas que triomfessin les maniobres per abolir l’IEC. [+]


Societat Catalana d’Estudis Litúrgics

La Societat Catalana d’Estudis Litúrgics (SCEL), fundada a Barcelona el 30 de juny de 1969 i adscrita a la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans, té per finalitat l’estudi i la publicació de la documentació relativa a la història dels usos litúrgics i paralitúrgics a Catalunya i els territoris de l’antiga Corona de Catalunya-Aragó.

Feia molts anys que una colla de realitats anava demostrant l’interès català per la litúrgia i el seu estudi. Endemés, Catalunya i els països emparentats amb la cultura catalana, disposen de fonts abundants i importants per al coneixement de la història del culte, i la litúrgia, al llarg dels segles, no ha deixat de manifestar al nostre país, com tants altres aspectes de la cultura catalana, unes formes ben particulars i autòctones. A tot això cal afegir l’existència de prou estudiosos catalans o forasters interessats en el tema i autors de nombroses investigacions i publicacions que hi són compreses. Heus aquí, doncs, les causes que determinaren la creació de la SCEL.

Actualment integren la Societat vint-i-dos membres, set dels quals resideixen fora de Catalunya. Per a formar-ne part, cal haver publicat treballs científics sobre aquest camp d’estudi i haver estat presentat per tres membres, que sotmeten l’acceptació del candidat a una votació secreta de la Societat reunida en sessió plenària.

Per la complexitat de l’àmbit litúrgic, els membres de la Societat procedeixen d’un ampli camp d’especialitats: edició de textos, historiografia, musicologia, arqueologia, història de l’art, orientalística, patrologia, arxivística, pietat popular, etc.

A més de l’activitat individual dels membres, la Societat té com a empresa col·lectiva la publicació científica periòdica Miscel·lània Litúrgica Catalana, que sol aparèixer a la tardor de cada any i conté treballs dels membres i d’alguns col·laboradors. Quant a l’edició de textos d’una certa extensió, la Societat ha creat la Biblioteca Litúrgica Catalana, d’una activitat, però, molt més reduïda, com és natural. [+]


Accés al web de la SCEN

Societat Catalana d’Estudis Numismàtics

La Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (SCEN), filial de l’Institut d’Estudis Catalans creada el 1979, té per finalitat l’estudi de les diferents branques de la història de la moneda, la medalla, els bitllets de banc, els jetons, els bons, els vals i altres objectes paramonetaris i, en general, de tot instrument emprat per a facilitar les transaccions. La SCEN s’ocupa també de la promoció del coneixement, de l’estudi i de la difusió de la numismàtica i de la història de la moneda.

La Societat és integrada únicament per investigadors, ja que és condició indispensable per a ingressar-hi haver realitzat i publicat algun estudi. Altres persones interessades poden també formar-ne part, però en qualitat de socis col·laboradors. Per això pot dir-se que la SCEN és l’únic col·lectiu científic de la seva especialitat existent en l’àmbit català.[+]


Accés al web de la SCLL

Societat Catalana de Llengua i Literatura

La Societat Catalana de Llengua i Literatura (SCLL) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció Filològica i a la Secció Històrico-Arqueològica. La Societat té com a finalitat l’estudi de totes les branques i tots els aspectes de la llengua i la literatura catalanes, per la qual cosa centra la seva activitat en la realització de col·loquis, taules rodones i cursets de caire monogràfic a càrrec d’especialistes i personalitats de cada àmbit concret. Així mateix, aquests actes sovint s’organitzen amb la participació d’altres societats culturals d’acord amb la voluntat de col·laborar amb altres entitats similars. [+]


Accés al web de la SCMus

Societat Catalana de Musicologia

La Societat Catalana de Musicologia és una filial de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció Històrico-Arqueològica. Fou creada l’any 1973, es dedica a la promoció de la investigació científica musical i la seva aplicació pràctica, primordialment a les terres catalanes i als països que hi han tingut o hi tenen amb elles contactes polítics i culturals. [+]